- انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو - https://www.ismapa.com -

نامه سرگشاده انجمن همگن قطعه سازان به رئیس جمهوری منتشر شد

تصویر نامه اعضای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور به رئیس جمهوری

برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

 

[1] [2]