- انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو - https://www.ismapa.com -

نشست هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور با مدیرعامل سایپا

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور، این جلسه با عنوان نشست مانع‌زدایی و پشتیبانی از زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا و با هدف تحقق برنامه‌های وزارت صمت در جهت افزایش تولید برگزار شد.
در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با مدیرعامل و تعدادی از مدیران ارشد گروه خودروسازی سایپا دیدار و مسائل، موانع و مشکلات قطعه سازان کشور را مطرح کردند.
اعضای هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور اصلاح قراردادها گذشته و کاهش مطالبات قطعه سازان از صنعت خودرو را مهمترین پیش نیازهای افزایش تولید در این صنعت برشمردند.
مدیرعامل گروه سایپا نیز با ارائه گزارشی از شرایط این گروه خودروسازی بر برنامه ریزی مشترک صنعت خودرو کشور اعم از خودروسازان و قطعه سازان برای تحقق اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد.