لغو قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم/ دست دلالان کوتاه می شود