آمار تولید خودروسازان در سال 1402؛

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، طبق آمارنامه تجمیعی سال ۱۴۰۲، از ابتدای سال گذشته تا پایان اسفند ماه، جمع کل تولید انواع خودروی تولیدی در کشور، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه ثبت شده که نسبت به یک میلیون و ۲۳۶ هزار و ۴۲۰ سال ۱۴۰۱، رشد هشت درصدی معادل ۱۰۲ هزار و ۴۳۶ دستگاهی را تجربه کرده است.

طبق آمار ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای سال تا پایان اسفند ماه سال گذشته، از مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳۳۸.۸۵۶ دستگاه) با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ، یک میلیون و ۳۱ هزار و ۹۴۷ دستگاه خودرو در ایران‌خودرو و سایپا و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی کشور، به تولید رسیده است.

این درحالیست که برخلاف اینکه عمده تولید خودروی کشور در دو خودروساز بزرگ، انجام شده است، اما مجموع تولید دو خودروساز ۰.۹ درصد نسبت به آمار تولید در مجموع سال ۱۴۰۱ کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که به تفکیک تولید در گروه خودروسازی سایپا تغییر خاصی صورت نگرفته (حدود ۰.۴ درصد معادل ۲۰۶۴ دستگاه بیشتر شده است) اما تولید در گروه صنعتی ایران‌خودرو دو درصد هم کمتر (معادل ۱۲ هزار و ۳۶۲ دستگاه) شده است!.

تولید مجموع دو خودروساز بزرگ کشور از یک میلیون و ۴۲ هزار و ۲۴۵ دستگاه در مجموع سال ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۱ هزار و ۹۴۷ دستگاه در سال گذشته (۱۴۰۲) رسیده است که نشان از افت حدود ۰.۹ درصدی دارد.

در مقابل اما خودروسازان خصوصی، “جورِ خودروسازان دولتی” را کشیده و با ثبت رشد ۵۸ درصدی تولید در مجموع سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، سبب صعودی شدن رشد مجموع تولید خودروی کشور در یکساله‌ اخیر شده‌اند.

تولید بالغ بر ۵۵۵ هزار دستگاه خودرو در ایران‌خودرو با افت ۲ درصدی

گروه صنعتی ایران‌خودرو در مجموع یکسال گذشته، ۵۵۵ هزار و ۴۳۰ دستگاه از انواع خودروها شامل سواری، وانت، ون، اتوبوس و سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) تولید کرده است که نسبت به ۵۶۷ دستگاه تولیدی در مجموع کل سال ۱۴۰۱، دو درصد افت تولید اتفاق افتاده است؛ این درحالیست که تولید در یکماه اسفند ماه در این گروه خودروسازی ۱۱ درصد نسبت به آمار تولید در اسفند ماه ۱۴۰۱، کاهش یافته و از ۴۹ هزار و ۴۴۹ دستگاه به ۴۴ هزار و ۱۱۲ دستگاه در اسفند سال گذشته رسیده است.

از مجموع تولید خودروی کشور در گروه صنعتی ایرن‌خودرو، طبق روال بیشترین سهم متعلق به سواری‌هاست. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ماه ۵۱۶ هزار و ۷۱۰ دستگاه سواری در ایران‌خودرو تولید شده که نسبت به ۵۴۴ هزار و ۱۲۸ دستگاه تولیدی در ۱۲ ماه ۱۴۰۱، افت پنج درصدی را نشان می‌دهد.

تولید سواری در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۴۰ هزار دستگاه نزدیک بوده (۳۹ هزار و ۹۱۱ دستگاه) که نسبت به ۴۶ هزار و ۵۷۴ دستگاه تولیدی در اسفند ماه ۱۴۰۱، افت ۱۴ درصدی را نشان می‌دهد.

پس از سواری، بیشترین تیراژ تولید متعلق به وانت‌ها با عدد ۲۳ هزار ۷۴۶ دستگاه است که نسبت به ۷۴۵۰ دستگاه تولیدی در کل سال ۱۴۰۱، رکورد زده و افزایش ۲۱۹ درصدی را رقم زده است که البته تنها رکورد این گروه خودروسازی هم هست.

البته تولید ون در گروه صنعتی ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲ در مقایسه با آمار تولید این خودرو در سال پیش از آن نیز افزایشی است و با رشد ۱۹ درصدی از ۱۹۷۹ دستگاه در سال ۱۴۰۱ به ۲۳۵۲ دستگاه در مجموع یکساله ۱۴۰۲ رسیده است.

به جز ون‌ها و وانت‌ها، ایران‌خودرو تولید افزایشی دیگری نداشته است؛ علاوه بر سواری که پنج درصد افت تولید داشته، تولید اتوبوس‌های این گروه خودروسازی ۳۵ درصد و تولید سنگین‌های باری آن ۱۰ درصد در این مقایسه آمار یافت داشته است. مینی‌بوس و میدل‌باس هم که با افت ۱۰۰ درصدی در ایران‌خودرو تولید نشده است؛ این درحالیست که در سال ۱۴۰۱، تنها یک دستگاه از این خودرو در ایران‌خودرو تولید شده بود.

همانطور که اشاره شد، به ترتیب تولید اتوبوس‌های ایران‌خودرو با افت ۳۵ درصدی از ۷۶۲ دستگاه به ۴۹۹ دستگاه تقلیل یافته و تولید کامیونت، کامیون و کشنده با افت ۱۰ درصدی از ۱۳ هزار و ۴۷۲ دستگاه به ۱۲ هزار و ۱۲۳ دستگاه کاهش یافته است.

 

 

تولید بالغ بر ۴۷۶ دستگاه خودرو در سایپا؛ تقریبا برابر سال ۱۴۰۱

در دیگر خودروساز بزرگ کشور (سایپا) اما تغییر چندانی در تولید خودرو در مقایسه ۱۲ ماه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود.

گروه خودروسازی سایپا سال ۱۴۰۲، در مجموع ۴۷۶ هزار و ۵۱۷ دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به ۴۷۴ هزار و ۴۵۳ دستگاه تولیدی در مجموع سال ۱۴۰۱، تغییر چندانی نداشته و تنها ۲۰۶۴ دستگاه اضافه کرده است.

در سالی که گذشت در گروه خودروسازی سایپا، ۳۶۴ هزار و ۱۳۹ دستگاه خودروی سواری تولید شده است که نسبت به ۳۸۰ هزار و ۳۳۱ دستگاه تولیدی  در مجموع یکساله سال ۱۴۰۱، افت چهار درصدی را تجربه کرده و ۱۶ هزار و ۱۹۲ دستگاه خودروی سواری کمتر در این گروه خودروسازی تولید شده است.

از ابتدای سال گذشته تا پایان سال، سایپا ۱۱۰ هزار و ۳۴۸ دستگاه وانت و ۲۰۳۰ دستگاه خودروی سنگین باری تولید کرده که به ترتیب تولید وانت ۲۰ درصد بیشتر از تعداد میزان تولید آن‌ها در سال ۱۴۰۱ (معادل ۹ هزار و ۷۶۶ دستگاه) است، اما تولید سنگین‌های باری افت ۱۴ درصدی نسبت به ۲۳۵۶ دستگاه کامیون، کامیونت و کشنده تولیدی در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ داشته است.

در سالی که گذشت، گروه خودروسازی سایپا همچون سال ۱۴۰۱، تولید خودروی ون، مینی‌بوس و میدل‌باس و همچنین اتوبوس نداشته است.

 

 

سهم ۲۳ درصدی خودروسازان خصوصی از تولید کل خودروی کشور، با رشد ۵۸ درصدی تولید

خودروسازان خصوصی گرچه سهمی کمتر از ۳۰ درصد مجموع تولید خودروی کشور را در سال ۱۴۰۲ داشته‌اند اما با تحقق رشد ۷۲ درصدی تولید خودروهای سواری و رشد ۲۲ درصدی تولید وانت، افت تولید در سایر انواع خودروها را همپوشانی کرده و در مجموع افزایش ۵۸ درصد تولید خودرو در بخش خصوصی را نسبت به آمار تولید یکساله ۱۴۰۱ را رقم زده ست.

این درحالیست که رشد ۷۲ درصدی تولید خودروی سواری در بخش خصوصی، به نوعی کم‌کاری خودروسازان بزرگ در “افزایش تولید” را جبران کرده‌اند.

از مجموع ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه انواع خودرو تولید شده در بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ که ۵۸ درصد بیش از ۱۹۴ هزار و ۱۷۵ دستگاهی تولیدی در سال ۱۴۰۱ است، بالغ بر ۸۰ درصد سهم سواری‌هاست.

از مجموع کل انواع خودروهای تولیدی ظرف یکسال اخیر در بخش خودروسازان خصوصی، ۲۵۱ و ۵۷ دستگاه سواری تولید شده است که نسبت به ۱۴۶ هزار و ۳۲۸ دستگاه تولیدی در سال ۱۴۰۱، حدود ۷۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

پس از سواری‌ها، بیشترین تیراژ تولید خودروسازان خصوصی در بخش وانت‌هاست. در ۱۲ ماهه سال گذشته، ۳۲ هزار و ۲۰۹ دستگاه وانت تولید شده که نسبت به ۲۶ هزار و ۴۱۷ دستگاه تولیدی در سال ۱۴۰۱، رشد ۲۲ درصدی را محقق کرده است.

تولید سنگین‌های باری (کامیون، کامیونت و کشنده) نیز در حالیکه در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ رقم ۱۸ هزار و ۵۰۱ دستگاه را ثبت کرده، در مجموع سال ۱۴۰۲ به ۲۱ هزار و ۹۳۰ دستگاه افزایش پیدا کرده و رشد ۱۸ درصدی را تجربه کرده است.

در مقابل اما تولید ون، اتوبوس و مینی‌بوس و میدل‌باس در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، افت تولید داشته‌اند.

تولید اتوبوس از ۶۲۹ دستگاه با افت ۳۸ درصدی به ۳۹۳ دستگاه، تولید ون از ۱۱۸۷ دستگاه با افت ۴۰ درصدی به ۷۱۸ دستگاه و تولید مینی‌بوس و میدل‌باس از ۱۱۱۳ دستگاه با افت ۴۶ درصدی به ۶۰۲ دستگاه رسیده است.

 

منبع: ایسنا


لینک کوتاه : http://www.ismapa.com/?p=2828
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

اطلاعیه ها

مدیر طرح خودروهای برقی وزارت صنعت معدن تجارت از واردات ۸ تا ۱۰ هزار خودروی برقی به کشور طی ۳ ماه آینده خبر داد.

در مراسمی با حضور «عباس علی آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، خط تولید لنت دیسکی شرکت «آسیا لنت» در سمنان افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

در جریان سفر رییس‌جمهور و هیات دولت به استان سمنان، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در شرکت قطعه سازی «سامفر» از نزدیک به بازدید از خطوط تولید و محصولات این شرکت پرداخت و در جریان روند تولید در این شرکت بزرگ تولیدکننده قطعات حساس خودرویی قرار گرفت.

گمرک ایران برای اولین بار با بررسی ۲۶۱ کد تعرفه، جزئیاتی از واردات اجزاء و قطعات خودرو و موتورسیکلت در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه برخی استانداردهای الزامی تعریف شده برای صنعت خودرو، کاربردی در کشورمان ندارد، بر لزوم پالایش مجدد این استانداردها تاکید کرد.

رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: مطابق برنامه ریزی انجام شده از سوی خودروسازان، امسال یک میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید می شود.

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ضمن اشاره به اینکه استانداردهای۱۲۰گانه برای تولید خودرو تدوین شده که اکثریت آن‌ها رفاهی هستند، بر ضرورت فراهم شدن زیرساخت‌ها و شرایط لازم آن‌ها برای تحقق تاکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری برای اجرای این استانداردها بر عهده‌ شورای عالی استاندارد است.

رئیس کمیته لوازم یدکی و مبارزه با قاچاق انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: خودروسازان به دلیل مساله قیمت در استفاده از قطعات سطح کیفی تعریف کرده اند و حتی در نظر داشتند در دو برند قطعات را عرضه کنند؛ یک سری برندهایی که قیمت پایین تری دارد و یک سری برندهایی که قیمت بالاتری دارند.

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، ضمن تاکید بر توسعه و گسترش خودروهای چینی با افزایش فعالیت خودروسازان چینی و تداوم واردات، نسبت به «چینی‌زده شدن» صنعت خودرو هشدار داده و گفت قطعا این اتفاق، بزرگترین آسیب را به عنوان صنعت قطعه‌سازی داخلی می‌زند.

 رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه کیفیت تولید کالاها ناشی از درخواست و نیاز تحویل‌گیرندگان است، گفت: تولیدکنندگان بر اساس نیاز و کیفیت مد نظر خودروسازان قطعه تولید می‌کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تلاش‌های «آرش محبی‌نژاد» دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور در پیشبرد اهداف این وزارتخانه و پیشگیری و مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی تقدیر کرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی مساله قیمت‌گذاری خودرو در ایران پرداخت.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران ضمن تاکید بر اینکه خارجی بودن قطعات، دلیلی بر با کیفیت بودن آن‌ها نیست و زمانی‌که کالای بی‌کیفیت و تقلبی وارد کشور شود، جمع کردن آن در سطح توزیع بسیار سخت خواهد بود، معتقد است با اینکه تحریم‌ها دست بسیاری از تولیدکنندگان را در واردات ماشین‌آلات روز دنیا بسته است، اما طی سال‌های اخیر در زمینه تولید کالاهای فوق ایمنی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ و حتی آن‌ها را صادر کرده‌ایم.

سازمان بین‌المللی وسایل نقلیه موتوری، اعلام کرده است که ایران توانسته جایگاه شانزدهم جهان از نظر میزان تولید خودرو در سال ۲۰۲۳ را از آن خود کند.

سال ۱۴۰۲ یکی از زیان‌بارترین سال‌ها برای خودروسازان دولتی بود. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت و کارشناس بازار خودرو، سال ۱۴۰۳ را یکی از پیچیده‌ترین سال‌های خودروسازان می‌داند.

عملکرد تولیدی خودروسازان کشور در سال گذشته نشان می‌دهد که خصوصی ها با رشد سهم ۲۳ درصدی از کل مجموع تولید خودروی کشور (۱.۳ میلیون دستگاه) سهم ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاهی را به خود اختصاص داده اند که نسبت به یکساله ۱۴۰۱ رشد ۵۸ درصدی یافته است؛ اما دو خودروساز بزرگ کشور با سهم ۷۷ درصدی از مجموع تولید، افت ۰.۹ درصدی تولید را ثبت کرده‌اند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران به بازار گفت: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه انواع خودرو تولید خواهد شد، براین اساس ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو کمتر از برنامه وزارت صمت تولید شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی « احمد آقایی» را به عنوان سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

مدیر دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شاهد به ثمر نشستن برنامه‌های تحولی دولت سیزدهم در حوزه تولید و تنظیم بازار خودرو هستیم، به گونه‌ای که جریان تولید و عرضه خودرو وضعیت مناسبی یافته است.

در حالی حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان از مرز ۹۰ هزار میلیارد تومان گذشته است که به گفته یک مقام قطعه سازی در کشور همچنان مسئولان، وعده سرخرمن می‌دهند؛ وعده‌هایی که در آخرین روزهای سال اگر چه محقق نشده است اما اخبار ادامه رایزنی مسئولان وزارت صمت با بانک مرکزی و مدیرعامل بانک‌ها، قطعه سازان را امیدوار به تزریق نقدینگی موثری در روزهای پایانی سال کرده است.

در مراسم گرامیداشت پنجاه و هشتمین سالگرد فعالیت شرکت سایپا،‌ رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تأ‌کید کرد که سایپا طی ۲۶ ماه گذشته موفقیت‌های پُرشماری را کسب کرده و در مسیر تحقق انتظارات مردم در حال گام برداشتن است.

بزرگترین مجموعه قطعه سازی جنوب‌شرق کشور توسط رایزکو در دل کویر ایران کلنگ‌زنی شد.

کلیه حقوق سایت محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
کلیه حقوق سایت برای انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور محفوظ است . استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است